Sociale verzekeringen en loonheffing

Over het betaalde loon aan uw personeel bent u loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd. Sinds 1 januari 2006 heet dit tesamen de aangifte loonheffingen en deze moet voor elke onderneming maandelijks ingediend worden. Dit is de laatste handeling van het tijdvak en bevat alle gegevens die de belastingdienst nodig acht. Wij zorgen voor de juiste en tijdige aanlevering van deze aangifte.