Salarisverwerking

Bij de salarisverwerking komt een hoop kijken. De juiste premies voor uw branche moeten ingesteld zijn, met bijbehorende termen als franchise en maximum dagloon. Geldt er voor uw onderneming een CAO? Dan dient deze nageleefd te worden. Wij houden rekening met periodieke uitkeringen, bonussen en alle andere uit de CAO voortvloeiende rechten en verplichtingen. Wij houden de opbouw van vakantiedagen, vakantiegeld, ADV dagen en ziekte uren bij. En ga zo maar door.

Voordat een salarisberekening tot stand komt, zijn er al heel wat handelingen verricht. Maar dat is onze zorg. Uw zorg is dat de loonstroken op tijd bij uw werknemers zijn en dat de aangifte loonheffingen voor u wordt gedaan. Jaarlijks wilt u dat uw werknemers jaaropgaven krijgen en dat het nog allemaal klopt ook.

Con Éxito heeft genoeg kennis in huis om daarvoor te zorgen. Zij geeft advies bij personeelsaangelegenheden en verzorgt voor u de loonadministratie van A tot Z.