Periodieke terugkoppeling

Een belangrijk deel van onze dienstverlening en samenwerking vormt de periodieke terugkoppeling van uw financiële bedrijfsvoering.

Aan de hand van de verwerkte administratie bespreken wij regelmatig de behaalde resultaten, maar minstens zo belangrijk: de kostenkant. En hoe staan de privé opnames in verhouding tot het resultaat? Is het aantrekkelijk om nog een eindejaarstantième uit te keren? Zou het beter zijn die beoogde investering nog dit jaar te doen?

Vele vragen krijgen een antwoord tijdens deze bespreking. Ook vinden we het periodieke persoonlijke contact belangrijk. Dit schept vertrouwen en begrip over en weer.