Inhuur

Naast onze administratieve en fiscale dienstverlening vanuit ons kantoor en tegen een vast (jaar)bedrag, kunnen wij onze dienstverlening ook verleggen naar uw kantoor. In overleg kunnen we een vast of flexibel aantal uren per periode aan uw administratie werken, op uw eigen locatie. Indien het om een flexibel aantal in te vullen uren gaat, zullen we van tevoren een uurtarief met u overeenkomen. Op deze wijze hebben we voor reeds vele bedrijven zowel permanent als tijdelijk uitkomst geboden aan structurele of incidentele onderbezetting.

Het voordeel van een dergelijke constructie is groot. Een tijdelijk uitgevallen kracht kan op deze manier direct worden opgevangen, zodat uw administratieve zaken gewoon door kunnen gaan. Maar ook een permanente invulling van ondercapaciteit biedt voordelen ten opzichte van een dienstbetrekking. Naast ons uurtarief bent u geen andere kosten kwijt. Geen sociale verzekeringspremies, geen verzuimverzekering, geen extra kosten wegens ziekte of zwangerschap. Geen moeilijk gedoe bij het opzeggen van een arbeidscontract waar u altijd langer dan gewenst aan vastzit.