Jaarwerk

Hoewel het jaarwerk sterk vereenvoudigd is ten opzichte van vroeger, omvat het nog immer belangrijke handelingen. Immers, uw werknemers willen graag een juiste en tijdige jaaropgave ontvangen voor hun aangifte inkomstenbelasting.

Het grootste deel van het jaarwerk ziet u niet: vele jaaroverzichten (cumulatieve loonstaat, individuele loonstaten, overzicht heffingen e.d.) blijven digitaal bij ons aanwezig en dienen als controlemiddel bij een eventuele belastingcontrole. Evengoed moet het werk wel verricht worden en wordt nogal eens vergeten bij een deugdelijke salarisadministratie.